Acta Fundacional

ACTA FUNDACIONAL DA “ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS – BETANZOS”
 No edificio da Senra,  Concello de Bergondo, o día 23 de xullo do ano 2008 sendo ás 19.00 horas, reúnense as seguintes persoas en representación de diversos colectivos segunda a táboa seguinte:

 

ENTIDADE CONCELLO
ASOC. PARA A RECUPERACIÓN, DEFENSA, PRODUCCIÓN E PROMOCIÓN DA GALIÑA PIÑEIRA A CORUÑA
ASOC. MARINEDA DE JÓVENES EMPRESARIOS A CORUÑA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES COMARCALES DE EMPRESARIAS, PROFESIONALES Y EMPRENDEDORAS DE A CORUÑA (FEDACEPE) A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE A CORUÑA (COETICOR) A CORUÑA
COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE A CORUÑA A CORUÑA
 FUNDACIÓN PARA O AVANCE CIENTÍFICO DA VETERINARIA EN GALICIA A CORUÑA
ASOC. PRO ENFERMOS MENTALES (APEM) A CORUÑA
ASOCIACIÓN ASPRONAGA A CORUÑA
ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES LÍMITE A CORUÑA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS D MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA DE A CORUÑA (COGAMI-CORUÑA) A CORUÑA
ONGD ECOS DO SUR A CORUÑA
CONCELLO DE ABEGONDO ABEGONDO
ASOC. QUEIXEIRAS DE ABEGONDO E COMARCA ABEGONDO
ASOCIACIÓN TERRA DAS MARIÑAS ABEGONDO
ASOC. DE CAZADORES DE ABEGONDO ABEGONDO
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES DE ABEGONDO ABEGONDO
ASOCIACION XUVENTUDE E NATUREZA ABEGONDO
ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS FORESTAIS DE GALICIA AMES
CONCELLO DE ARANGA ARANGA
VAL DE ARANGA ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA ARANGA
CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO
COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, S. COOP. GALEGA ARTEIXO
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE SABÓN – ARTEIXO ARTEIXO
ASOC. CULTURAL DEPORTIVA POLOS CAMIÑOS DE ARTEIXO ARTEIXO
ASOCIACIÓN DE HOSTALEIROS DE ARTEIXO ARTEIXO
CONCELLO DE BERGONDO BERGONDO
LUPULO TECNOLOGÍA DE GALICIA, S. COOP. GALEGA BERGONDO
ASOCIACIÓN DE ARTESÁNS AS MARIÑAS BERGONDO
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BERGONDO BERGONDO
ASOCIACIÓN ELAS BERGONDO
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS PEDRAS BRANCAS BERGONDO
CONCELLO DE BETANZOS BETANZOS
ASOCIACIÓN DE COSECHEROS DEL VINO DE BETANZOS BETANZOS
ASOCIACION SECTORIAL DE VITICULTORES E ADEGUEIROS DE BETANZOS E COMARCA BETANZOS
SINDICATO LABREGO GALEGO BETANZOS
CLUB HAN´S HORANG-I BETANZOS
FUNDACIÓN COMARCAL DE BETANZOS BETANZOS
ASOCIACIÓN GALEGA FORMACIÓN, ENTORNO, MULLER E SOLIRADIDADE (AGAFEMES) BETANZOS
CLUB ATLETISMO AS MARIÑAS BETANZOS
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS LIAFAIL BETANZOS
CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE
ASOC. DE EMPRESARIOS E EMPRESARIAS DE CAMBRE CAMBRE
FUNDACIÓN INDALI CAMBRE
LIMCO, S. COOP. GALLEGA INTERES SOCIAL CAMBRE
PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE GALICIA (PREDIF -GALICIA) CAMBRE
CLUB CICLISTA DE CAMBRE FRISONOBLE CAMBRE
ASOCIACIÓN MULLERES RURAIS ANTONIA DANS CAMBRE
CONCELLO DE CARRAL CARRAL
ASOCIACIÓN CULTURAL “CULTURA ABERTA” CARRAL
CONCELLO DE CESURAS CESURAS
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “SAN PEDRO DE BORRIFÁNS” CESURAS
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CUTIÁN CESURAS
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CESURAS CESURAS
CONCELLO DE COIRÓS COIROS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE COIRÓS COIROS
CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN MARTÍN DE SÉSAMO CULLEREDO
ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL O CRUCEIRO DE CELAS CULLEREDO
ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL SAN COSME CULLEREDO
ASOCIACION EMPRESARIOS DE CULLEREDO CULLEREDO
ASOCIACIÓN C0MERCIANTES CULLEREDO CULLEREDO
COMUNIDADE MONTES EN MAN COMÚN DE CASTELO CULLEREDO
ASOC. MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES Y EMIGRANTES CULLEREDO
CLUB AGRUPACIÓN DEPORTIVA E TEMPO LIBRE A PEDROSA CULLEREDO
ASOCIACIÓN HOSTALERIA DE CULLEREDO CULLEREDO
CONCELLO DE IRIXOA IRIXOA
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN TIRSO DE AMBROA IRIXOA
C.M.V.M.C. EL RAÑO IRIXOA
CONCELLO DE MIÑO MIÑO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “A IRMANDADE DE BEMANTES” MIÑO
ASOCIACIÓN BAIXOI MIÑO
CLUB NAUTICO DE MIÑO MIÑO
CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS
CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACION AMBIENTAL GALICIA (CEIDA) OLEIROS
CONCELLO DE OZA DOS RIOS OZA DOS RÍOS
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CIS OZA DOS RÍOS
CONCELLO DE PADERNE PADERNE
ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E DEPORTIVA “A ROSEIRA” PADERNE
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS COMUNIDADE PARROQUIAL DE SOUTO PADERNE
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN PANTALEON DAS VIÑAS PADERNE
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ESTEBO DE QUINTAS PADERNE
ASOCIACIÓN O RABO DO GALO PADERNE
ASOCIACION CULTURA LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL PADERNE
CONCELLO DE SADA SADA
ASOC. DE PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSVÁLIDOS DE GALICIA (ASPAYM) BERGONDO
ASPACE SADA
CLUB DE REMO MARIÑEIRO FONTAN – SADA SADA
MEIGAS, ASOCIACION CULTURAL DE MULLERES SADA
COFRADIA DE PESCADORES DE SADA SADA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SILVICULTORES DE GALICIA (SILVANUS) SANTIAGO
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 1ª TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE LA CORUÑA SANTIAGO
FUNDACIÓN G-PRODIS SANTIAGO
ASOCIACIÓN PROFESIONAL XORNAGA SANTIAGO
SOCIEDADE GALEGA HISTORIA GALEGA SANTIAGO
ASOCIACIÓN COORDENADORA NACIONAL GALEGA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES VIGO

 

Todos eles maiores de idade [1] e con capacidade de obrar ACORDAN:

1.  Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ó abeiro da vixente Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, denominada “ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS – BETANZOS”, que desenvolverá preferentemente as súas actividades no ámbito da provincia da Coruña e terá o seu domicilio provisional no Edificio da Antiga Cámara Agraria de Abegondo , San Marcos, s/n 15318 Abegondo – A Coruña e na Rúa da Pescadería, nº1 – 1º 15300 Betanzos – A Coruña, sendo os seus fins principais:

 •  Vertebrar os diferentes sectores socioeconómicos e constituír un foro de debate continuo sobre os problemas da zona, prestando especial atención aos mozos, ás mulleres, persoas con discapacidade e colectivos de difícil inserción sociolaboral, así como a protección do ambiente e á creación de emprego.
 • Sensibilizar as administracións locais, autonómica e estatal, así como as institucións comunitarias europeas, canalizando as demandas da poboación do territorio, co obxecto de optimizar o aproveitamento dos recursos endóxenos da zona de cara ao seu desenvolvemento harmónico e integral.
 • Ser centro receptor e distribuidor de toda a información relativa ao desenvolvemento socioeconómico do medio rural, tanto a nivel nacional coma internacional, centrándose esta labor principalmente no coñecemento dos recursos e promoción de proxectos e iniciativas de interese para lograr un desenvolvemento harmónico, equilibrado, endóxeno, sostible e integral.
 • Posibilitar entre os asociados e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de animación e desenvolvemento socioeconómico.
 • Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e artísticos da zona.
 • Concienciar á poboación da necesidade de protexer o ambiente e o contorno rural, e tomar parte activa niso, mediante actividades orixinais e innovadoras.
 • Formular e transmitir á poboación a estratexia adecuada para lograr o desenvolvemento da zona, así como promover a súa aplicación.
 • Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social como económico.

2. Aprobar os estatutos polos que se vai rexer a asociación, lidos neste mesmo acto e aprobados pola unanimidade dos asistentes, que se incorporan como anexo 1 a esta acta.

3. Aprobar o numero de representantes en Xunta Directiva de cada Mesa Sectorial, e elixi-lo órgano provisional de goberno da asociación, composto polos representantes de cada unha das Mesas Sectoriais nas que se organiza a asociación, segundo estatutos e que se relacionan de seguido, facultadas para a tramitación da inscrición da asociación no Rexistro correspondente de asociacións:

Mesa do Sector agrario, gandeiro e cooperativo (3 representantes).

 • Sindicato Labrego Galego
 • Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, S.C.G.
 • Asociación Sectorial de Viticultores e Adegueiros de Betanzos

Mesa do Sector Forestal e da Madeira. (1 representante)

 • Asociación Provincial de la Industria de 1ª transformación de la madera de A Coruña

Mesa de Asociacións e Colectivos de Mulleres. (1 representante)

 • Asociación Elas

Mesa de Asociacións xuvenís e colectivos xuvenís (1 representante)

 • Asociación xuventude e natureza

 Mesa de Asociacións deportivas, recreativas, de veciños, culturais, ANPAS. (3 representantes)

 • Asociación Val de Aranga
 • Asociación O Rabo do Galo
 • (pendente de nomear)

Mesa de Artesanía. (1 representante)

 • Asociación de Artesáns As Mariñas

 Mesa de Asociacións e colectivos medioambientais ou actividades na natureza. (1 representante)

 • Asociación Cultural Libre de Paderne – Roxín Roxal

Mesa do Sector de turismo e hostalería. (1 representante)

 • Asociación Hostalería de Culleredo

Mesa de Asociacións de empresarios multisectoriais  (1 representante)

 • Asociación de Empresarios de Culleredo

Mesa do Sector Institucional. (2 representantes)

 • Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (Coeticor)
 • Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña

Mesa da Administracións locais (9 representantes)

 • Concello de Abegondo
 • Concello de Betanzos
 • Concello de Cambre
 • Concello de Coirós
 • Concello de Culleredo
 • Concello de Irixoa
 • Concello de Oleiros
 • Concello de Paderne
 • (Pendente inclusión da Deputación Provincial de A Coruña)

Mesa da Pesca, marisqueo, acuicultura. (1 representante)

Cofradía de Pescadores de Sada

Mesa Colectivos de Interese Social, discapacidade e ONG´s (2 representantes)

Aspaym

Ongs Ecos do Sur

 

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, cando son as 21,00 horas do día 23 de xullo de 2008.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s