Programa Integrado para o emprego “BIO-EMPRENDE”: Contratación asistencias técnicas para a formación

O Prazo para enviar propostas remata o 19 de novembro de 2015. Enviar por correo-e a: info@marinasbetanzos.org ASISTENCIAS TÉCNICAS: FORMACIÓN TEÓRICA EN HORTICULTURA ECOLÓXICA: BASES CONTRATACIÓN FORMACIÓN PRÁCTICA EN HORTICULTURA ECOLÓXICA: BASES CONTRATACIÓN FORMACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA EN FROITICULTURA: BASES CONTRATACIÓN FORMACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA EN AGROINDUSTRIA E TRANSFORMADOS: BASES CONTRATACIÓN FORMACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA EN PRODUCIÓNS E APROVEITAMENTO DO MONTE:…

Emenda: Bases para convocatoria para a cesión de viveiro de transformación agroalimentaria na parroquia de Iñás (Concello de Oleiros)

Tras as dúbidas xurdidas e consultas efectuadas por parte de potenciais emprendedores, candidatos e cesionarios das instalacións, redactase a presente emenda ás bases da convocatoria respecto da natureza da tipoloxía de actividades admitidas a desenvolver: Substitúese a denominación “Transformación Agroalimentaria” por “Industria Agroalimentaria”, ampliando deste xeito o abano de actividades admisibles de acordo á lexislación…

Ampliado prazo ATA O 27 DE XULLO para a Cesión de Viveiro de Emprendemento Hortícola na Parroquia de Iñás (Concello de Oleiros)

AMPLIACIÓN DO PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS Por mor das solicitudes recibidas por parte de potenciais emprendedores de cara á necesidade de máis tempo para perfilar as súas solicitudes, decídense ampliar os prazos definidos inicialmente segundo se especifica a continuación: – Data límite para a presentación de propostas: 27 de xullo de 2015 – Data…

Ampliado prazo ATA 0 27 de XULLO Convocatoria Cesión de Viveiro de Transformación Agroalimentaria na Parroquia de Iñás (Concello de Oleiros)

AMPLIACIÓN DO PRAZO ATA O 27 DE XULLO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS Por mor das solicitudes recibidas por parte de potenciais emprendedores de cara á necesidade de máis tempo para perfilar as súas solicitudes, decídense ampliar os prazos definidos inicialmente segundo se especifica a continuación: – Data límite para a presentación de propostas: 27 de…

Aberto o proceso de Convocatoria Pública para Uso nave no Viveiro Municipal de Empresas de Iñás para transformación agroalimentaria

Dende a Asociación Mariñas Betanzos estase a traballar na xeración de emprego, apoiando o emprendemento e a incorporación de novos activos á actividade agraria, no marco da agricultura ecolóxica e a recuperación dos cultivos tradicionais, mediante o desenvolvemento de actividades de acompañamento, aprendizaxe, titorización, do establecemento de relacións co sector, fundamentalmente coa pequena empresa agraria…

Aberto o proceso de convocatoria pública para uso da parcela como “Viveiro de Emprendemento Hortícola

Dende a Asociación Mariñas Betanzos estase a traballar na xeración de emprego, apoiando o emprendemento e a incorporación de novos activos á actividade agraria, no marco da agricultura ecolóxica e a recuperación dos cultivos tradicionais, mediante o desenvolvemento de actividades de acompañamento, aprendizaxe, titorización, do establecemento de relacións co sector, fundamentalmente coa pequena empresa agraria…