Biodiversidade

 

BIODIVERSIDADE

Ata a actualidade identificáronse no planeta preto de dous millóns de especies e estímase que o total existente podería chegar a dez millóns.

Toda esta riqueza de seres vivos que habitan o planeta podería definir de maneira sinxela o concepto de Biodiversidade. O conxunto de todos os ambientes ou paisaxes que a conforman e onde se desenvolve a vida chámase Biosfera.

Ilustracion_biodiversidade_2

Ambos conceptos son parellos e dependentes un do outro, polo que a súa permanencia no tempo depende da conservación do seu conxunto. Nas Reserva de Biosfera ponse a atención sobre ambos conceptos, polo que o desenvolvemento económico que se acade nelas, será sen menoscabo da conservación da biodiversidade existente.