Bases, contratación equipo técnico

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL EQUIPO TÉCNICO (administrativo e técnico)  LEADER 2014-2020.

O día 17 de Xaneiro de 2017 saiu o anuncio na prensa para a contratación do equipo técnico LEADER 2014-2020 (administrativo e técnico).

Prazo de presentación de solicitudes : 20 días naturais dende o seguinte á data de publicación.

Podes descargar as bases nos seguintes links:

BASES PERSOAL TÉCNICO LEADER 2014-2020

BASES PERSOAL ADMINISTRATIVO LEADER 2014-2020