Esta páxina web xa non está dispoñible accede a nova mediante o seguinte enlace:

http://marinasbetanzos.gal/

Logos

 

LIÑAS DE ACCIÓN

Programa Leader Galicia 2014-2020

Programas integrados de emprego

Programa de seguimento fenolóxico

 

CONTACTO

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria, 1º andar) 15318 Abegondo, A Coruña

Teléfono: 981 669 541

Correo electrónico: info@marinasbetanzos.org